Ажлын байрны сул орон тоо

Ерөнхий жижүүр-1,

Иргэний шийдвэр гүйцэтгэгч-1