Гар урлалын бүтээгдэхүүнээс

Хорих ангид ял эдэлж байгаа хоригдлыг нийгэмшүүлэх ажлын хүрээнд ажлын байрыг тогтмол бий болгож байгаа бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 40 гаруй нэр төрлийн гар улалын бүтээгдэхүүнийг хоригдлууд үйлдвэрлэж байна.