“Дэлхийн номын өдөр”-ийг угтан НОМ аян зохион байгууллаа.

Хоригдлуудыг нийгэмшүүлэх, өөрийгөө чадавхжуулах, нийгмийн амьдралд бие даан амьдрахад нь туслах, оюуны боловсролыг нь дээшлүүлэх зорилгоор 2018.03.29-өөс 2018.04.13-ны өдөр хүртлэх хугацаанд нийт алба хаагчдын дунд “Ном” сэдэвт аяныг зохион байгуулан ажиллалаа.
Аяны хүрээнд алба хаагч бүр 2005 оноос хойш хэвлэгдсэн уран зохиолын холбогдолтой ном 2-5 ширхэгийг цуглуулсан. Нийт 48 алба хаагч 100 ширхэг номыг цуглуулж “Дэлхийн номын өдөр”-ийг тохиолдуулан хоригдлын амьдралын бүс дэх номын санд ашиглуулахаар хүлээлгэн өглөө.
 31265362_1653933778058952_3545162810386284544_n 31195626_1653933751392288_7764256807568015360_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*