Жолооч ажилд авна.

Тавигдах шаардлага:• Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажиллахыг сайн дураар хүссэн, 18 насанд хүрсэн Монгол Улсын иргэн;• Жолооны үнэмлэх /В, С, D/ ангилалтай, Тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт оршин суугаа хаягийн бүртгэл бүхий иргэний үнэмлэхтэй;• Ял шийтгэл эдэлж байгаагүй;• Ахлагчийн бүрэлдэхүүнд эрэгтэй 35 хүртэлх настай байх,• Бие бялдрын зөв хөгжилтэй, 170 см-ээс доошгүй өндөртэй,• Биеийн ил гарах хэсэгт шивээсгүй, чих цоолоогүй; .Бүрдүүлэх материал:• Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл /өөрийн гараар бичсэн байх/;• Төрийн албан хаагчийн анкет /маягт №1/;• Гурван үеийн түүх намтар /өөрийн, төрсөн эцэг, эх/• Цахим үнэмлэх, төрсний гэрчилгээ, боловсролын үнэмлэх, диплом, эрүүл мэндийн дэвтэр, нийгмийн даатгалын дэвтэр, цэргийн үүрэгтний үнэмлэхийг тус тус нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;• Эрүүл мэндийн үзлэгт орсон хуудас• Цээж зураг /3х4, 4х6 хэмжээтэй цээж зураг тус бүр 2 хувь/;• Оршин суугаа баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт• Өр төлбөртэй эсэх лавлагаа, жолооны үнэмлэх эх хувиараа авч ирэх
Дархан-Уул аймаг дахь ШШГГ-445 дугаар нээлттэй хорих ангийн байрлалд өөрийн биеэр ирж уулзана уу.