Иргэдийг хүлээж авч уулзах албан тушаалтан

ажлын цаг 08:30-аас 17:30 хооронд
цайны цаг 12:30-аас 13:30 хүртэл