“МОНГОЛ ЦЭРГИЙН НЭГДСЭН ХОЛБОО”-НЫ анхдугаар чуулганд хамрагдлаа.

“МОНГОЛ ЦЭРГИЙН НЭГДСЭН ХОЛБОО”-НЫ Дархан-Уул аймаг дахь салбар холбооны анхдугаар чуулган амжилттай зохион байгуулагдлаа. Чуулганд тус ангиас 40 гаруй байнгын болон бэлтгэл офицер ахлагч хамрагдсан. Салбар хорооны дарга, гишүүддээ цаашдынх нь ажил хөдөлмөрт өндөр амжилт хүсэн ерөөе.