Мэдээ мэдээлэл

БНСУ-ын Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /KOIKA/ Дотоод Хэргийн Их Сургуультай хамтран “Мэдлэг хуваалцах семинар, сургалт”-ыг 2019 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдөр зохион байгуулсан. Уг сургалтад Дархан-Уул аймаг дахь ШШГГ-445 дугаар нээлттэй хорих анги, 435 дугаар хаалттай хорих анги, Орхон аймаг дахь ШШГГ-437 дугаар нээлттэй хорих анги, Сэлэнгэ аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 100 гаруй алба хаагчид хамрагдлаа.