СУЛ ОРОН ТООНЫ ТАЛААР

Тус ангид 2018 оны 09 дүгээр сарын 17-ны байдлаар
хамгаалалтын ажилтан-2
хүний тоо бүртгэлийн байцаагч-1
нярав-1
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн байцаагч-1
холбоочин-1 орон тоо сул байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*