Сул орон тоо

Тус ангид өнөөдрийн байдлаар:

Ерөнхий жижүүр-1,

Жолооч-1

Иргэний шийдвэр гүйцэтгэгч-3

орон тоо дутуу байна.