Сул орон тоо

Хүний тоо бүртгэлийн байцаагч-1

Авто тоног төхөөрөмжийн механик-1

Хамгаалалтын ажилтан-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*