Шийдвэр гүйцэтгэгч нарын төвийн бүсийн сургалт зохион байгуулсан

Төвийн бүсийн шийдвэр гүйцэтгэгч нарын сургалтыг 2019 оны 06 дугаар сарын 19-21-ний өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулж ажиллалаа. Уг сургалтад Төв аймаг дахь ШШГГ, Сэлэнгэ аймаг дахь ШШГГ, Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь ШШГХ-413 дугаар нээлтэй, хаалттай хорих анги, Сайхан сум дахь ШШГХ, Булган аймаг дахь ШШГГ, Хөвсгөл аймаг дахь ШШГГ, Орхон аймаг дахь ШШГГ-437 дугаар нээлттэй хорих анги, Дархан-Уул аймаг дахь ШШГГ-445 дугаар нээлттэй хорих ангийн 50 гаруй шийдвэр гүйцэтгэгч нар хамрагдсан. Нийт шийдвэр гүйцэтгэгч нартаа цаашдын ажил үйлст нь амжилт хүсье.