“Өглөөний алхалт-Иог дасгал”-д хамрагдав.


Спортлог Дарханчууд хөтөлбөрийн хүрээнд өнөөдөр /2019.06.14/ өглөө 06:00 цагт Дархан сумын төрийн албан хаагчид “Өглөөний алхалт-Иог дасгал” хийлээ. Морин хуур цогцолбор-Миний Монгол цэцэрлэгт хүрээлэн-Найрамдал талбай гэсэн маршрутаар алхалт явагдсан бөгөөд Найрамдал талбайд албан хаагчид иог дасгал хийж ажлынхаа шинэ өглөөг эрч хүчтэй угтлаа. Өглөөний алхалтанд нийт 19 байгууллагын 748 албан хаагч оролцсоноос тус ангиас 40 алба хаагч хамрагдлаа.