ШИНЭЭР ТОМИЛОГДСОН АЛБА ХААГЧДЫН ТАНГАРАГ ӨРГӨХ ЁСЛОЛЫН АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Дархан-Уул аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-445 дугаар нээлттэй хорих анги нь Дотоод хургийн их сургуулийн “Ахлагчийн сургууль”-ийн харуул хамгаалалтын албаны ажилтан бэлтгэх цахим сургултад амжиллтай суралцаж төгссөн, шинээр томилогдсон алба хаагчдыг ажилд нь дадлагажуулж, тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөл боломжоор хангах, байгууллагын болон албан тушаалын тодорхойлолтод заасан ажил үүргийн онцлогийг таниулан ойлгуулах, цэргийн хэргийн анхан шатны мэдлэг чиглэлээр дадлагжуулж ажиллаж байна.

Back to top button