АЛБА ХААГЧДЫН 1-5 НАСНЫ ХҮҮХДЭД ТАРАГ БОЛОН ШАР СҮҮНИЙ БАРИА ХИЙХ, ВИТАМИНЖУУЛАЛТЫН АЯН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

             Тус ангийн эмнэлгийн албанаас зохион байгуулсан 1-5 насны хүүхдэд тараг болон шар сүүний бариа хийх, витаминжуулалтын аян Дархан-Уул аймгийн Эрүүл мэндийн газрын чийрэгжүүлэлтийн кабинетад зохион байгуулагдлаа. Уг арга хэмжээнд 15 алба хаагчийн 20 хүүхэд хамрагдсан.

Back to top button