ТУС АНГИАС ГАВЬЯАНЫ АМРАЛТАНД ГАРСАН ӨНДӨР НАСТНУУДАА ХҮЛЭЭН АВЧ, ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЭВ.

Тус анги нь 2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр “Олон улсын ахмадын өдөр”-ийг тохиолдуулан тус ангиас гавьяаны амралтанд гарсан өндөр настнуудыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэн тус ангийн 2020 онд хийсэн бүтээн байгуулалт, тус анги хэрхэн өөрчлөгдсөн талаар танилцуулж, ахмад настнуудаа дэмжих зорилгоор гарын бэлэг гардуулан ажилласан.

Гавьяаны амралтанд гарч буй бэлтгэл ахмад, Ч.Батбаяр, ахлах дэслэгч З.Уранцэцэг нарын хүндэтгэлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулсан.

Back to top button