Иргэд хүлээж авах хуваарь

Д/дОвог нэрАлбан тушаалХүлээн авах хуваарь
    1Дэд хурандаа
С.Лхагвасүрэн
Газрын даргаАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    2Дэд хурандаа
П.Баянцэнгэл
Цагдан хорих байрны даргаАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    3Хошууч Н.Тулга Ахлах нягтлан бодогчАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    4Дэслэгч
Ц.Сосор
Сургалт, хүний нөөц,  хэвлэл мэдээлэл, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэнАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    5Ахлах дэслэгч А.ХонгорзулТасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    6 Ахлах дэслэгч Э.Сайханаа Хөрихөөс өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    7Ахлах дэслэгч Б.Отгончимэг , Ахлах дэслэгч Д.Насанчимэг 37, 38 дугаар тойргийн Шийдвэр гүйцэтгэгчАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    8Итгэлт-Эрдэнэ
Дэслэгч А.Алтанцэцэг
39, 40 дугаар тойргийн Шийдвэр гүйцэтгэгчАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    9Ахлах дэслэгч Б.Энхмаа
Дэслэгч
Д.Гүнжидмаа
41, 42 дугаар тойргийн Шийдвэр гүйцэтгэгчАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00

  10
Дэслэгч
Б.Хишигжаргал
Ахлах ахлагч Д.Баярсайхан
231, 232 дугаар тойргийн Шийдвэр гүйцэтгэгчАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00

Back to top button