Удирдах алба хаагчид

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР-445 ДУГААР НЭЭЛТТЭЙ ХОРИХ АНГИЙН ДАРГА:

Овог, нэр: Саранчимэг Лхагвасүрэн

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Дэд хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд, Магистр

Томилогдсон огноо: ШШГЕГ-ын даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн Б/1502 дугаар тушаал

ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТ, ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛ ЭРХЭЛСЭН ДЭД ДАРГА:

Овог, нэр: Эрдэнэцогт Мөнх-Эрдэнэ

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Дэд хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд, Магистр

Томилогдсон огноо: ШШГЕГ-ын даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн Б/82 дугаар тушаал

Back to top button