Бүтэц, зохион байгуулалт

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР-445 ДУГААР НЭЭЛТТЭЙ ХОРИХ АНГИЙН

БҮТЭЦ, ОРОН ТОО

Дарга

 • Сургалт, хүний нөөц, хэвлэл мэдээлэл, дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн-1
 • Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч-1
 • Ахлах нягтлан бодогч-1
 • Тооцооны нягтлан бодогч-2
 • Эдийн засагч-1
 • Аж ахуйн ажилтан-1
 • ХАБЭА-н ажилтан-1
 • Авто, тоног төхөөрөмжийн механик-1
 • Нярав-2
 • Жолооч-2

Дотоод орлого

 • Хэсгийн дарга-1
 • Сантехникч-1
 • Хамгаалалтын ажилтан-1
 • Тогооч-1

Бүгд-17

Харуул хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд дарга

 • Нийгмийн ажилтан-2
 • Сэтгэл зүйч-1
 • Төлөөлөгч-1
 • Ерөнхий жижүүр-4
 • Хуяглан хүргэлтийн ажилтан-1
 • Хүний тоо бүртгэлийн байцаагч-1
 • Хүний тоо бүртгэлийн туслах-1
 • Холбоочин-3
 • Хамгаалалтын ажилтан-19
 • Их эмч-1
 • Сувилагч-4
 • Тогооч-1

Бүгд-39

Цагдан хорих байр

 • Цагдан хорих байрны дарга-1
 • Төлөөлөгч-1
 • Ээлжийн дарга-4
 • Хамгаалалтын ажилтан-5

                  Бүгд-11

 • Тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч-1
 • Шийдвэр гүйцэтгэгч-10

         Бүгд-11

 • Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч – 1
 • Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч-1

         Бүгд-2

The https://justdomyhomework.com/ variety of special features that can distinguish your bar is extremely great, especially if you are ready for decoration and style inventiveness.