Ажилд орох иргэний бүрдүүлэх материал

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН 

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЖУРАМ ” Гурав. ШШГБ-д ажилд анх орох иргэний бүрдүүлэх материал

 1. Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл
 2. Гурван үеийн намтар /өөрийн, төрсөн эцэг, эх, өвөг эцэг, эмэг эх/
 3. Иргэний үнэмлэхийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 4. Боловсролын үнэмлэх, диплом нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт
 5. Эрүүл мэндийн үзлэгт орсон хуудас /Төрийн тусгай алба хаагчдын нэгдсэн эмнэлэгт/
 6. Оршин суугаа баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 7. Урьд ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт /цэргийн байгууллагад ажиллаж байсан бол цолны лавлагаа/
 8. Төрийн албан хаагчийн анкет /маягт №1/татах
 9. Эрүүл мэндийн даатгалын давтэр
 10. Нийгмийн даатгалын дэвтэр
 11. Сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан цээж зураг /4х6 хэмжээтэй 2 хувь, 3х4 хэмжээтэй 2 хувь/
 12. Эмнэлгийн мэргэжилтэн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл
 13. Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх /1990.05.06-нд төрсөн буюу түүнээс хойш төрсөн иргэдэд хамаарна/
 14. Өр төлбөртэй эсэх лавлагаа

 

Thirdly, it is highly advisable to demonstrate a potential usage of your research https://college-homework-help.org/ in practice.