Удирдах алба хаагчид

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР-445 ДУГААР НЭЭЛТТЭЙ ХОРИХ АНГИЙН ДАРГА

Овог, нэр:  Цэгмэдийн Сандагдорж

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хошууч

Боловсролын байдал: Дээд, бакалавр

Томилогдсон огноо: ШШГЕГ-ын даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн Б/1191 дүгээр тушаал

ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТ, ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛ ЭРХЭЛСЭН ДЭД ДАРГА

Овог, нэр:  Эрдэнэцогт Мөнх-Эрдэнэ

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хошууч

Боловсролын байдал: Дээд, бакалавр

Томилогдсон огноо: ШШГЕГ-ын даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн Б/82 дугаар тушаал

A localization of every enzyme designates its purposes and features of its chemical structure, so you have to emphasize https://writemyessay4me.org/ this part in your report.