Эргэлтээр ирж уулзахад шаардлагатай мэдээлэл

Хорих ангийн дотоод журам-аас

Ес. Ялтанд зөвшөөрөх эд зүйлс

9.1.Ялтан дараах эд зүйлсийг өөртөө буюу өрөөндөө хадгалан хэрэглэж болно:

9.1.1.гурилан бүтээгдэхүүн;

9.1.2.нүүр, гар, хамар, хөлсний алчуур, сам, нүүр, гарын тос, зайгаар ажилладаг сахлын машин, шүдний оо, сойз, гарын, эдийн болон шингэн саван, ариун цэврийн хэрэглэл, цаас;

9.1.3.бугуйн цаг;

9.1.4.аллага, хүчирхийлэл, садар самууныг сурталчилснаас бусад сонин, ном, сэтгүүл;

9.1.5.нормын болон ээлжийн дотуур хувцас

9.1.6.спортын хувцас;

9.1.7.ардын уламжлалт тоглоом;

9.1.8.гэр бүлийн гишүүдийн фото зураг;

9.1.9.3асгийн газраас тогтоосон хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 10 хувьтай тэнцэх хэмжээний бэлэн мөнгө.

9.1.10.Тогтоосон цэгт татах тамхи.

9.2.Дээрх 9.1-д зааснаас бусад эд зүйлсийг ялтанд болон хорих өрөөнд байлгахыг хориглоно.

Remember, this segment of your report ought to be written in an official https://writemypaper4me.org/ style in accordance with a modern format of management papers.