Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчийн тангараг өргөлөө

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан тус газрын алба хаагчид 2017 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн морин цагт “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчийн тангараг”-аа өргөлөө. Нийт алба хаагчиддаа баяр хүргэж, ажлын амжилт хүсье.