Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Монголын улаан загалмайн нийгэмлэг, Дэлхийн зөн Олон Улсын байгууллагатай хамтран 2000 өрхөд хүнсний дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээний хүрээнд тус ангийн 10 алба хаагчийн нийгмийн баталгаа хангах, урам зоригийг нэмэгдүүлэх, зорилгоор дэмжлэг үзүүлж ажиллалаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button