Хамгаалалтын ажилтан ахлагч Б.Эрдэнэбатын байшинд засварын ажил хийж гүйцэтгэлээ.

 “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны өдөр”-ийг угтан алба хаагчийн нийгмийн баталгааг сайжруулах, амьдрах таатай орчинг бүрдүүлэх зорилгоор тус ангийн хамгаалалтын ажилтан, ахлагч Б.Эрдэнэбатын байшинд нийт 3 сая төгрөгөөр  засварын ажлыг алба хаагчид өөрсдийн биеээр хийж гүйцэтгэлээ.

 

Back to top button