БЭЛТГЭЛ ХОШУУЧ О.НИНАД СУВИЛАЛД ХЭВТЭН ЭМЧЛҮҮЛЭХ ЭРХИЙН БИЧИГ ГАРДУУЛЛАА.

            Тус ангиас гавьяаны амралтанд гарсан өндөр настан бэлтгэл хошууч О.Нинад Дархан үйлс сувилалын газар 7 хоног хэвтэн эмчлүүлэх эрхийн бичиг гардуулан өглөө.

Back to top button